Arkeoloji, materyal kültür üzerinden insan davranışının ve yaşayışının nasıl değiştiğini inceler ve arkeoloji müzesi, bu incelemeye ev sahipliği yapar. Yüzyıllar öncesinden günümüze çıkarılan buluntular bize tarihin akışının, önemli noktalarının, kendi yaşamlarımızın bilgisini sunar. Hele Türkiye gibi birçok uygarlığın doğumunu ve sonunu görmüş, kendi topraklarının tarihini hala kültüründe çeşitli ögelerle yaşatan bir bölgede arkeolojinin önemi malum. […]