Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu Freud, aynı zamanda önemli bir nörolog, bilim adamı, filozof ve yazardır. Onun tüm vasıfları; insanlığa, hayata dair yaptığı çarpıcı tespitlerle daha da anlam kazanmıştır. Üstün gözlem yeteneğini, sonsuz merakını ve hep üzerinde durduğu çalışma azmini hayatının merkezine koyan Freud, bu sayede insanın karmaşık yapısında saklı duran önemli gizlerin kapısını aralamıştır.

İşte her biri birbirinden değerli, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken 19 Freud sözü.

1. “Sevildiğinden emin biri nasıl da cüretkar olabiliyor.”

freud-1

2. “Uygarlık ilk kez, kızgın bir kimse taş atmak yerine kelimeleri kullandığında başlamıştır.”

Sigmund Freud

3. “Sevmek ve çalışmak, çalışmak ve sevmek… Hayat bundan ibaret.”

freud-3

4. “Aile hayatı ailenin en hasarlı ferdinin etrafında organize olur.”

freud-4

5. “Özlem ve mahrumiyet biçimlerine bürünen aşk insanın öz saygısını azaltır.”

freud-5

6. “Seven kişi birden mütevazi oluverir. Sevenler, tabiri caizse, narsistliğinin bir parçalarını rehin bırakmışlardır.”

freud-6

7. “Mensuplarının büyük kısmını mutsuzluğa ve isyana sürükleyen bir uygarlık, varlığının kalıcı olmasını ne bekleyebilir ne de hak eder.”

freud-7

8. “Mutluluk dediğimiz şey, tam anlamıyla, fazlasıyla engellenmiş ihtiyaçların tatmin edilmesinden doğar.”

freud-8

9. “Şairler akıl bilgi ve tecrübe açısından biz sıradan insanların efendisidirler; çünkü onlar bilimin erişemediği derelerden su içerler.”

freud-9

10. “Hayvanları insanlara tercih ederim. Vahşi hayvanlar zalimdir elbette ama merhametsizlik insanların ayrıcalığıdır.”

freud-10

11. “Bana kalırsa, ayrımcılık yapmayan bir aşk, nesnesine haksızlık ederek kendi değerini kaybeder. Ayrıca her insan sevgiye layık değildir.”

freud-11

12. “Aşk ilişkisi doruk noktalarındayken çevreye ilgi duymaya mahal kalmaz; bir çift aşık birbirlerine yeter de artar bile.”

freud-12

13. “Öyle bir yaradılışımız var ki yalnızca tezatlardan derin bir haz alıyoruz; durumun kendisinden aldığımız haz ise çok küçük.”

freud-13

14. “Histerinin sanatsal yaratımın bir karikatürü; zorlantı nevrozunun, dinin bir karikatürü; paronaya sanrısının ise felsefi sistemlerin bir karikatürü olduğu söylenebilir.”

freud-14

15. “Gören gözleri ve duyan kulakları olan biri hiçbir faninin sır tutamayacağına inanabilir. Dudaklarından söz dökülmese bile parmakuçlarıyla konuşabilir; ihanet bütün gözeneklerinden dışarı sızar.”

freud-15

16. “Evrene dair problemleri çözemediği için bilime yapılan kınamalar adaletsiz ve kötü niyetlidir. Bilimin bu büyük başarılar için daha yeterince vakti olmamıştır. Bilim henüz çok genç; geç gelişmiş bir insan etkinliğidir.”

freud-16

17. “İlkel, egonun evcilleştirmediği bir içgüdüyü tatmin etmemin verdiği haz ehlileştirilmiş bir içgüdünün tatminine nazaran çok daha yoğundur. Bunun sebebi bizi birçok hazzı yaşama ihtimalinden alıkoyan düşman halini almaktır.”

freud-17

18. “Uygarlık birey üstünde ne kadar baskı uygularsa uygulasın birey her halükarda bu baskının üstesinden gelecek bir yol bulur. Espriler, modern insanların gelistirdikleri emniyet siboplarıdır.”

freud-18

19. “İnsanoğlunun en sevimsiz huyları ve kişilik özellikleri, hilekarlığı, korkaklığı, hürmetsizliği, çetrefilli bir uygarlığa tam anlamıyla uyum sağlayamamasından kaynaklanır. Bütün bunlar hep içgüdülerimizle kültürümüz arasındaki çelişkiden doğar.”

freud-19

Bonus;

freud-bonus