İnsan yavrusu iyi organize olmak, tabiatın yaptıklarına karşı kendi yaptıklarını ortaya koymak adına hep bir sistem geliştirmiştir. Bunların en önemlileri arasında şüphesiz ki günümüz zamanına da kaynaklık eden zaman tasnifi bulunur. İlk önce geçen zamana karşılık gün ve ayları icat eden insanlık, zaman içerisinde yeni bir zaman dilimine de ihtiyaç duyar: hafta. Peki 1 hafta neden 7 gündür? Ne zaman kabul edilmiş, kim tarafından resmiyete dökülmüştür? İşte detaylar!

’’Hafta’’ kavramını anlamak için ilk önce gün ve ayı anlamak gerekiyor, çünkü hafta bu iki zaman diliminden sonra ortaya çıkmıştır

Gökyüzüyle, uzayla eskiden beri içli dışlı olan insanlık gün kavramını Güneş’in hareketlerine göre icat etmiştir

Buna göre Güneş’in doğmasıyla başlayıp batmasıyla biten zaman dilimine ‘’Gün’’ denilmiştir

1 aylık zaman dilimi ise uydumuz olan Ay’la ilişkilidir. Buna göre Ay’ın bulunduğu yörüngeden tekrar aynı yere gelmesine kadar geçen süreye de ‘’ay’’ denilmiştir

Zamanla hayatı daha iyi organize etmek için günden uzun, aydan kısa bir zaman dilimi daha gerekmiştir

Bunun içinse her zaman aynı görünüşte olan Güneş yerine, farklı şekillere sahip olan Ay’dan faydalanılmıştır

Ay’ın değişik hareketlerini inceleyen insan evladı bu hareketlere göre haftalık sistem oluşturmuştur

Bu sistemse şöyledir: Ayın hilâl evresi ile tam yarım göründüğü ilk dördün evresi arasında 7 gün vardır

İlk dördün ile dolunay arasında geçen süre de yine 7 güne denktir

Dolunay ile son dördün arasında geçen gün de 7 ve ondan sonra son dördün ile hilal arasında geçen zamanın da 7 gün olması haftanın 7 güne tekabül ettiğini ortaya çıkarmıştır

Yani 1 ay, uydumuz olan Ay’ın ilk konumuna (hilale) tekrar dönmesine kadar geçen süredir

Bu süre ise 4 evrede gerçekleştiği için her bir evre 7 gün, toplamda 28 – 29 gündür

’’Dördün’’ kelimesi de bu mantıktan hareketle üretilen bir kelimedir

Bu haftalık zaman sisteminin ilk sahipleri birçok bilimci tarafından Babiller olarak kabul edilir

Sonra sırasıyla Antik Yunan ve Roma’da da bu 7 güne sahip çıkılır

Bu ortak kanının yanı sıra daha mistik bir görüş de vardır: Eski insanlar Güneş ve Ay dışında 5 gezegen daha görürler ve bu da toplamda 7’ye denk düşer

Ayrıca 7 rakamının ana renklerin sayısı olması, doğada da yer alması vs. bu görüşü kuvvetlendiren unsurlardır

Bu görüşü de belirttikten sonra 1 hafta (7 gün) sisteminin Roma İmparatorluğu devrinde I. Konstantin (MS 272 – MS 337) tarafından resmiyete döküldüğünü de belirtelim

Son olarak; 7 rakamının pek çok konuda bir otorite olması hayret verici: Dünya 7 kıtadır, ayrıca 7 harikası vardır, gökkuşağı 7 renktir, gökyüzü 7 kattır. Bunun gibi daha pek çok ‘’tesadüf’’ bulabilirsiniz

Kaynak: 1